KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.

Prawo imigracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz cudzoziemców. Zakres pomocy prawnej obejmuje między innymi:

  • reprezentację cudzoziemców przed organami (Wojewoda, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców) w sprawach o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, czasowy, długoterminowy rezydenta Unii Europejskiej, łącznie z uzyskaniem karty pobytu.
  • pomoc w uzyskaniu przez cudzoziemca prawa do pobytu tolerowanego i humanitarnego od Komendanta Straży Granicznej.
  • czynności zmierzające do uzyskania lub potwierdzenia obywatelstwa polskiego.
  • pomoc w uzyskaniu przez cudzoziemca statusu uchodźcy lub uzyskania ochrony uzupełniającej.
  • czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na pracę przez cudzoziemca.
  • pomoc w zakładaniu i prowadzeniu przez cudzoziemców działalności gospodarczej.

Powyższe formy pomocy prawnej są realizowane w drodze zastępstwa przed odpowiednimi organami, sporządzaniu i wnoszeniu pism i odwołań, monitorujemy postęp procedur wraz z wnioskami o ich przyspieszenie. Kancelaria pozostaje w stałym kontakcie z Klientem, zarówno w formie spotkań bezpośrednich, jak też w formie porozumiewania się na odległość, co oznacza, że możemy reprezentować także interesy cudzoziemców przebywających poza granicami Polski.

KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
oferujemy naszym klientom. wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
oferujemy naszym klientom. wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.