KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.

Prawo ochrony zdrowia

W sektorze dotyczącym ochrony zdrowia oferujemy usługi dedykowane zarówno podmiotom zbiorowym jak i Klientom indywidualnym.

Do pierwszej grupy kierujemy ofertę dotyczącą kompleksowego doradztwa w zakresie funkcjonowania podmiotu leczniczego. Obejmuje ona miedzy innymi kwestie związane z przekształceniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego. Wspomagamy procesy inwestycyjne z wykorzystaniem środków publicznych i funduszy europejskich. Zapewniamy doradztwo dotyczące zmian formy prawnej prowadzenia działalności, także w zakresie fuzji i przejęć z uwzględnieniem również aspektów ekonomicznych, w tym podatkowych.
Reprezentujemy interesy Klientów będących publicznymi oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej zwłaszcza w sporach z organami czy też podmiotami tworzącymi.

W szczególności świadczymy pomoc prawną polegającą na :

 • tworzeniu, przekształcaniu czy likwidacji podmiotu prowadzącego działalność leczniczą,
 • opracowaniu programów restrukturyzacji wraz z optymalizacją obciążeń finansowych i podatkowych,
 • obsłudze realizacji inwestycji w procesie nabycia innych podmiotów leczniczych,
 • doradztwie w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pozostałym doradztwie w kwestiach przetargowych,
 • reprezentacji w sporach z NFZ, podmiotami tworzącymi, organami administracji państwowej,
 • nadzorze nad poprawnością prowadzenia, uzupełniania i udostępniania dokumentacji medycznej,
 • tworzeniu i opiniowaniu aktów wewnętrznych – regulaminów, umów, oświadczeń i zgód,
 • obsłudze kontraktów z NFZ,
 • ochronie dóbr osobistych podmiotów leczniczych i lekarzy,
 • prowadzenie szkoleń, webinariów z zakresu prawa medycznego.

Klientom indywidualnym możemy zaoferować usługi prawne w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z szeroko rozumianych błędów medycznych. Przy czym ów zakres obejmuje nie tylko zawinione i sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej skutki działań osób wykonujących zawody medyczne (w postaci błędu diagnostycznego, terapeutycznego, wykonawczego), ale także błędu organizacyjnego, jakiego dopuszcza się podmiot wykonujący działalność leczniczą poprzez złą organizację procesu leczenia.

Reprezentujemy Klientów także w sprawach związanych z przymusowym poddaniem się leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i środków odurzających.

W szczególności świadczymy pomoc prawną polegającą na dochodzeniu roszczeń z tytułu:

 • odszkodowań za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, utracone zarobki, poniesione koszty leczenia, jak też poniesione koszty pochówku osoby najbliższej,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę własną (ból, cierpienie, stres) lub związanej ze śmiercią osoby najbliższej,
 • renty odszkodowawczej w wyniku zwiększenia się potrzeb życiowych lub utraty, czy zmniejszenia zdolności zarobkowania poszkodowanego,
 • renty alimentacyjnej na rzecz osób, wobec których na poszkodowanym albo zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub na utrzymanie których stale i dobrowolnie łożył,
 • naruszenia dóbr osobistych pacjenta lub lekarza.
   
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
oferujemy naszym klientom. wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
oferujemy naszym klientom. wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.