KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Oferujemy naszym klientom. Wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę.

Prawo rolne i prawo żywnościowe

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz producentów rolnych oraz podmiotów gospodarczych działających w sektorze rolno – spożywczym.

Zajmujemy się doradztwem obejmującym wszystkie aspekty prawne związane
z prowadzeniem działalności rolniczej. Wspomagamy rolników indywidualnych oraz grupy producentów rolnych.

Jako kancelaria prowadząca obsługę prawną podmiotów gospodarczych, naszą ofertę kierujemy również do przedsiębiorców z branży spożywczej. Prowadzimy doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa żywnościowego.

We wskazanych powyżej obszarach z powodzeniem reprezentujemy również naszych klientach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, a także w postępowaniach administracyjnych przed właściwymi organami administracji (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), w tym w sprawach unijnych programów pomocowych dla rolnictwa.

Jako jedni z nielicznych specjalizujemy się również w aspektach prawnych dotyczących systemów jakości żywności, w szczególności w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz integrowanej produkcji roślin.

Świadczymy też usługi w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, w tym spółek posiadających nieruchomości rolne.

W szczególności oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • kompleksowej obsługi transakcji mającej za przedmiot nieruchomość rolną, w tym przekształcenia gruntów i zmianie ich przeznaczenia,
  • opracowania lub opiniowania umów kontraktacji, sprzedaży, dostawy, skupu i magazynowania,
  • uzyskania odszkodowań za szkody łowieckie i szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta,
  • zakładania grup producenckich, w tym organizacji eksportu w szczególności na rynki azjatyckie oraz obsługi kontraktów eksportowych,
  • organizacji subwencji i dotacji
  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych przed ANR,
    KOWR, Inspektoratami Weterynaryjnymi
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
oferujemy naszym klientom. wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę
KNSK - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
oferujemy naszym klientom. wiedzę i odpowiedzialność za powierzoną sprawę
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.